medium spherebig sphere

User Centered Design in digitaliseringstrajecten

Wanneer er digitale producten ontworpen worden binnen een digitaliseringstraject stellen wij de gebruiker centraal. De gebruiker moet uiteindelijk zijn of haar taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren in een nieuwe digitale omgeving, zeker als het gaat om complexe processen die de kern van de organisatie raken.

Dit betekent dat we niet alleen goed moeten kijken naar bedrijfsprocessen en doelstellingen, maar ook naar de behoeften, doelen en werkomgeving van de gebruiker. Zodat er vervolgens goed geïnformeerd ontworpen kan worden.

Dit vraagt om kennis en expertise, zeker bij complexe digitaliseringstrajecten met veel stakeholders. Bij Reversed Digital zetten we verschillende methoden in om complexe trajecten in goede banen te leiden en af te ronden met het beoogde eindresultaat.

Discover & Define fase

Inzicht in de uitdaging en het proces

In de Discover & Define fase doen we uitvoerig onderzoek om de projectkaders, de wensen, behoeften en eisen van de eindgebruikers en business goed te definiëren. We doen interviews, observaties, analyses en workshops om uiteindelijk een Discovery rapport op te leveren. In het Discovery rapport staan onze belangrijkste inzichten en aannames om mee te nemen en te valideren in de volgende fase.

Een Discovery rapport bevat vaak:

 • Projectaanleiding en omschrijving van de uitdaging en doelstellingen.
  (Zijn we het eens over waar we mee aan de slag gaan?)
 • Stakeholder map & Persona's.
  (Voor wie gaan we een oplossing realiseren en met wie moeten we rekening houden?)
 • Customer Journey Map & Service Blueprint.
  (Hoe zien de bedrijfs- en gebruikersprocessen waar we mee te maken hebben eruit?)
 • Pijnpunten analyse.
  (Welke problemen en uitdagingen zien we daarin?)
 • Competitie- en Trendanalyse.
  (Hoe worden dergelijke problemen en uitdagingen door anderen opgelost en kunnen we daar iets van leren?)
 • Kansen en aannames.
  (Welke kansen mogen we niet laten liggen en welke aannames willen we valideren?)
 • Vervolgstappen.
  (Wat gaan we doen met de gewonnen informatie?)

Design, Test en Implementatie fase

Oplossingen creëren, valideren en implementeren

Wanneer de Discover & Define fase afgerond is is het van belang de doelstellingen en projectkaders nogmaals te bekijken vanuit de nieuwe inzichten. Dit doen we middels een strategie-sessie. Bij onze huidige klanten zien we regelmatig dat er in de Discover & Define fase nieuwe inzichten ontdekt worden die de kaders of uitgangspunten van een project enigszins beïnvloeden.

Vervolgens kunnen we goed geïnformeerd beginnen aan de Design, Test en Implementatie fase. In deze fase werken we op een cyclische wijze (SCRUM) naar een eindproduct toe, meestal beginnende met de onderdelen die de grootste waarde aan de business en/of eindgebruikers zullen leveren. Het komt ook voor dat we beginnen met onderdelen die een groot risico vormen voor het succes van het project, bijvoorbeeld een complex technisch vraagstuk dat eerst gevalideerd moet worden op haalbaarheid voor we verder gaan.

Elke design-cyclus begint met het toewerken naar een ontwerp vanuit een concept of aanname en eindigt met gebruikerstesten. Door vaak te testen (d.m.v. kleine maar realistische prototypes) houden we scherp voor ogen of de gekozen ontwerprichting ons daadwerkelijk dichter bij het beoogde einddoel brengt. Mocht dat niet het geval zijn, kan er vroegtijdig bijgestuurd worden. Dit voorkomt dat projecten te lang in de verkeerde richting doorgaan en daardoor een dure mislukking worden.

Implementatie

Zodra uit gebruikerstesten blijkt dat een gekozen ontwerprichting de beoogde waarde levert wordt er gestart met de implementatie. Dit gebeurt zowel in-house als bij de klant op locatie, altijd in tandem met het design-team.

Tevens wordt er net zoals in de Discover & Define-fase op cyclische wijze ontwikkeld (SCRUM). Dit maakt tussentijds valideren met gebruikers en controle op het ontwikkelde werk mogelijk. Ook zorgt dit ervoor dat er gewerkt kan worden met deelopleveringen, welke fungeren als ideaal feedback moment voor de klant en gunstig zijn voor de budgetverspreiding en planning.

Moderne en bewezen technieken

Bij Reversed Digital maken we gebruik van moderne en bewezen front- en back-end technieken, zoals React (Native), Next.js, Node.js & GraphQL om onze visie op User Centered Design te ondersteunen met snelle, responsieve interfaces. Ook werken we samen met partners als Kentico Kontent, Vercel en Sanity om content management gemakkelijk te maken en uptime te garanderen.

Cookies
Reversed Digital uses standard functional cookies to make sure the website works as expected. Using personal cookies we ensure only relevant ads reach you. Through analytical cookies we gain insight into how you use our website and how efficient our marketing is.